Profil katedry

Katedra marketingu si klade za cíl poskytovat nejkvalitnější vzdělání v oblasti marketingu v České republice. Absolventi předmětů, které katedra poskytuje, by měli získat marketingové znalosti a dovednosti na takové úrovni, aby mohli v budoucnosti zastávat vrcholné marketingové funkce v českých i zahraničních firmách a dalších institucích.

Katedra se rovněž snaží o to, aby její členové vytvářeli významné učebnice, odborné monografie a vědecké studie. Věnujeme se také smluvnímu výzkumu pro firmy a exekutivnímu vzdělávání.

Přehled předmětů, které katedra nabízí na bakalářském a magisterském stupni studia, je uveden níže.