Diplomové práce

Pokud bude chtít student/ka obhajovat svou diplomovou práci na Katedře marketingu v LS 2023/2024, musí mít do konce března 2024 hotovou rešerši literatury a definovány cíle závěrečné práce (včetně výzkumných otázek či hypotéz). Odevzdat musí pracovní verzi celé práce do 17. 4. 2024.

Informace k diplomové práci naleznete na studentském intranetu v sekci Studium Ing. – Diplomová práce.

Studentský intranet FPH je určen pro studenty Fakulty podnikohospodářské, odkaz je tak přístupný pouze jim.

Předběžné termíny
3. 6. 2024
5. 6. 2024
10. 6. 2024

→ Termíny jsou předběžné, k úpravě dojde podle počtu odevzdaných závěrečných prací.

Přihlašování přes InSIS od 17. 5. 2024  od 9:00 hod. do 24. 5. 2024 do 00:00 hod, odhlašování není možné.

Studenti se na termíny zapisují sami. Sekretářky kateder nejsou k zápisům studentů na termíny, ani k jakýmkoli přesunům oprávněny.

Nadkapacitní zápisy nejsou možné.