Jak se přihlásit na VS Sales Management

Přihlašování do vedlejší specializace 3SA Sales Management se koná na základě výběrového řízení.

Výběrové řízení je v duchu salesu založené na znalostech pouze částečně, mnohem více na snaze a ochotě věnovat přípravě potřebný čas.

Postup

1. 12. 2019  – 8. 1. 2020

bude otevřena odevzdávárna výběrového řízení. Od té doby můžete vkládat odkazy na leteckou poštu nebo youtube, kam nahrajete své 1min prezentační video.

10. 1. 2020 proběhne automatizovaný zápis

Obsah videa (co bude komise hodnotit)

Natočte sebeprezentaci v délce maximálně 1 minuty ve formátu MP4. Jejím obsahem bude představení své osoby, motivace a předpokladů ke studiu Sales Management vedlejší specializace, největšího životního úspěchu (nemusí být spojený s oborem) a vaší hlavní „konkurenční výhody“ oproti ostatním zájemcům. Odkaz na svou videopřihlášku vložte do příslušné odevzdávárny v InSISu. Nevkládejte žádný průvodní dopis ani vysvětlení k videu. Rada – buďte kreativní. Připravte si dobře skript, nahrajte vícekrát, setřihejte, použijte hudbu, prostředí, etc.

Co bude následovat

Bodové hodnocení a informaci o úspěchu při výběru naleznete na příslušném místě v InSISu. Vždy se ujistěte, že jste vložili odkaz videopřihlášky do InSISu správně a případně přidali kód, pokud je ke stažení zapotřebí. Nemůžeme akceptovat později podané nebo nefunkční odkazy na videopřihlášky, nebo videozáběry použité ve více přihláškách.

U přijatých studentů se doporučuje zaregistrovat a absolvovat všech pět předmětů v jednom semestru školního roku.

POZOR!předměty jsou povinné, tedy sP a jako takové je nutné je zvolit v registraci! Pokud to studenti neudělají, nemají přednost před těmi, kteří si předměty zvolí jako volitelné.