Vybrané odborné monografie

RYDÉN, Pernille, HOSSAIN, Muhammad Ismail, KOTTIKA, Efthymia, ŠKARE, Vatroslav. Social Media Storms. Empowering Leadership Beyond Crisis Management [online]. 1st Edition. Oxfordshire, New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2021. 174 s. ISBN 9780367425272. eISBN 9780367853297. Dostupné z: https://www.routledge.com/Social-Media-Storms-Empowering-Leadership-Beyond-Crisis-Management/Ryden-Hossain-Kottika-Skare/p/book/9780367425272.

PAUKNEROVÁ, Daniela, CHYTKOVÁ, Zuzana, HANZLÍK, Jan. Looking Beyond the Family Nest: Self-Sufficiency of Young Adults and Intergenerational Transmission of Values and Resources in Czech Republic. In: Intergenerational Transmission and Economic Self-Sufficiency [online]. Camden : Palgrave Macmillan, 2021, s. 355–376. 432 s. ISBN 978-3-030-17497-2. eISBN 978-3-030-17498-9. Dostupné z: https://www.springer.com/gp/book/9783030174972.

CHYTKOVÁ, Zuzana. Český spotřebitel a šetrnost v době krize. 1. vyd. Zlín : VeRBum, 2020. 198 s. ISBN 978-80-88356-04-2.

ČERNÁ, Jitka, BOUČKOVÁ, Jana, MARGALA, Miriam. The Power of Communication and the Gallery. 1. vyd. Praha : Ekopress, 2017. 311 s. ISBN 978-80-87865-41-5. (Další autoři: TRČKOVÁ, Olga).

TAHAL, Radek. Loajalita zákazníků a budování věrnostních programů. 1. vyd. Zlín : Radim Bačuvčík – VeRBuM, 2017. 162 s. ISBN 978-80-87500-86-6.