Vybrané odborné monografie

The Power of Communication and the Gallery

Autoři: J.ČERNÁ, M. MAGDALA, J.BOUČKOVÁ, O. TRČKOVÁ

Nakladatelství: Prague: Ekopress

Rok vydání: 2017, 311 stran

ISBN 978-80-87865-41-5

 Role marketingu ve firmách

Autoři: M. Karlíček, M. Novinský, R. Tahal a kol.

Nakladatelství: Zlín : Radim Bačuvčík – VeRBuM,

Rok vydání: 2014, 106 stran

ISBN 978-80-87500-56-9.

 

 

Marketingové řízení památkových objektů

Autoři: DOSTÁL, Petr, ČERNÁ, Jitka, aj.

Nakladatelství: Praha: Ekopress

Rok vydání: 2014, 195 stran

ISBN 978-80-87865-14-9