Optimální plán studia

VS Marketing můžete studovat v jednom nebo více semestrech.

Studium VS v jednom semestru není úplně optimální, i když se do toho pouští asi 20 % studentů. Kromě toho, že je to časově docela náročné, nebudete schopni vidět některé souvislosti mezi předměty, protože Vám běží v rozvrhu paralelně vedle sebe a postupně Vám odkrývají v průběhu semestru koncepty a metody toho kterého oboru. Pokud nemáte jinou možnost, lze to ještě kompenzovat rozsáhlejší přípravou na soubornou zkoušku (pokud jste byli přijati do VS před 1. 9. 2023). Je potřeba si ale vyhradit více času ve zkouškovém období a snažit se poznatky z jednotlivých předmětů v rámci přípravy propojit do vzájemných souvislostí.

Pokud si můžete zvolit studium VS ve více semestrech je to rozhodně lepší varianta. Při výběru pořadí kurzů se neřiďte číslem jejich „identu“, které je spíše administrativní. Z pěti předmětů naší vedlejší specializace lze považovat dva za základní (Strategický marketing & inovace a Marketingový výzkum). Marketing na internetu je někde na pomezí. Zbývající dva kurzy (Komunikační plánování a Product/brand marketing) jsou pak aplikovanou nadstavbou nad prvními třemi a jsou ještě více posunuty do praxe. S výhodou v nich využijte znalosti a dovednosti získané z prvních tří základních absolvovaných kurzů. Jako optimální se zdá rozložení studia do dvou semestrů – v prvním si zapíšete tři „základní“ (včetně Marketingu na internetu) a ve druhém si zapíšete zbývající dva „nadstavbové“. Klidně mezitím můžete absolvovat ještě Erasmus nebo jiný pobyt v zahraničí (a přidat si tam třeba další marketingové kurzy).

V naší nabídce kurzů pro vedlejší specializaci Marketing máme také volitelný předmět Segmentace trhu (3MG523). Jestliže uvažujete o další kariéře v některé z komunikačních nebo mediálních agentur, případně se vidíte v roli manažera produktu nebo značky, měli byste tento předmět rozhodně zvážit! Zvládnutí práce s výzkumem MML-TGI (Median) se pro Vás může stát silnou konkurenční výhodou v prostředí firmy. Segmentace trhu je totiž jediný předmět na vysokých školách v České republice, kde se můžete naučit pracovat s tímto výzkumem. Kromě toho můžete využít data MML-TGI při psaní své diplomové práce, což Vám může ušetřit spoustu času a starostí.