Optimální plán studia

VS Marketing můžete studovat v jednom nebo více semestrech.

Studium VS v jednom semestru není úplně optimální, byť se do toho pouští asi 20 % studentů. Krom toho, že je to časově docela náročné, nebudete schopni vidět některé souvislosti mezi předměty, protože Vám běží v rozvrhu paralelně vedle sebe a postupně Vám odkrývají v průběhu semestru koncepty a metody toho kterého oboru. Pokud nemáte jinou možnost, lze to ještě kompenzovat rozsáhlejší přípravou na soubornou zkoušku. Je potřeba si ale vyhradit více času ve zkouškovém období a snažit se poznatky z jednotlivých předmětů v rámci přípravy propojit do souvislostí.

Pokud si můžete zvolit studium VS ve více semestrech je to lepší varianta. Při výběru pořadí kurzů se neřiďte jejich číslem identu, které je spíše administrativní. Z pěti předmětů lze považovat tři za praktické ale základní (Strategický marketing a inovace, Marketingový výzkum a Segmentace trhu). Zbývající dva (Komunikační plánování a Product/brand marketing) jsou nadstavbou nad prvními třemi a jsou ještě více posunuty do praxe.  S výhodou v nich využijte znalosti a dovednosti získané z prvních tří absolvovaných kurzů. Jako optimální se zdá rozložení studia do dvou semestrů – v prvním si zapíšete tři „základní“ a ve druhém si zapíšete zbývající dva „nadstavbové“ plus soubornou zkoušku. Klidně mezitím můžete absolvovat ještě Erasmus nebo jiný pobyt v zahraničí (a přidat si tam třeba další marketingové kurzy).