Učitelé a zaměstnanci

 

Jméno Kancelář E-mail
Vedoucí katedry
doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D.
RB 434 miroslav.karlicek@vse.cz
Zástupce vedoucího katedry
doc. Mgr. Radek Tahal, PhD.
RB 431 radek.tahal@vse.cz
Sekretářka – asistentka

Ing. Kateřina Řezníčková

RB 433 katerina.reznickova@vse.cz
Docenti
doc. Mgr. Zuzana Chytková, Ph.D. RB 402 zuzana.chytkova@vse.cz
doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. RB 403 janjiri@vse.cz
doc. Ing. David Říha, Ph.D., MBA RB 404 david.riha@vse.cz
doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D. RB 403 vaclav.stritesky@vse.cz
Odborní asistenti
Ing. Petr Bartoš RB 432 petr.bartos@vse.cz
Ing. Jitka Černá, Ph.D. RB 430 jitka.cerna@vse.cz
Ing. Michaela Dvořáková RB 432 michaela.dvorakova@vse.cz
Ing. Olga Horová, Ph.D. RB 430 olga.horova@vse.cz
Ing. Daniela Kolouchová, Ph.D. RB 432 daniela.kolouchova@vse.cz
Efthymia Kottika, Ph.D. RB 404 efthymia.kottika@vse.cz
Ing. Martin Machek, Ph.D. RB 430 martin.machek@vse.cz
Mgr. Marek  Novinský, Ph.D. RB 401 marek.novinsky@vse.cz
Ing. Markéta Procházková, Ph.D. RB 402 marketa.prochazkova@vse.cz
MgA. Marie Vítová-Dušková, Ph.D. RB 430 marie.duskova@vse.cz
Ing. Oldřich Vávra, CSc. RB 431 oldrich.vavra@vse.cz
Ing. Marcela Zamazalová, Ph.D. RB 401 marcela.zamazalova@vse.cz
Vědečtí pracovníci
Shobhit Kakaria RB 432 shobhit.kakaria@vse.cz

 

Externisté

Jméno E-mail
Jana Kovářová, MSc kovj22@vse.cz
Ing. Libor Mertl libor.mertl@vse.cz
Bc. Graeme Simon Murray graeme.murray@vse.cz
Ing. Petra Průšová petra.prusova@vse.cz
PhDr. Petr Šimek, Ph.D. petr.simek@vse.cz
Mgr. Jiří Vítek jiri.vitek@vse.cz
Ing. Barbora Vaculová vacb01@vse.cz
Ing. Mgr. Petra Audy Martínek, Ph.D. petra.audy@vse.cz

Konzultační hodiny externistů po dohodě.

 

Externí výzkumní pracovníci

Jméno  E-mail
Clarinda Jansberg, PhD clarinda.jansberg@lnu.se
Konstantinos Kottikas, Ph.D. konstantinos.kottikas@vse.cz
Grigorios Painesis, Ph.D. grigorios.painesis@vse.cz