O vedlejší specializaci Sales Management

Vedlejší specializace Sales Management (Brožura vedlejší specializace 3SA) poskytuje ucelený program přípravy pro klíčové manažerské pozice v oblasti prodeje a obchodu (Sales Manager, Key Account Manager, manažer zodpovědný za prodej, obchodní zástupce), a to napříč celým spektrem odvětví od prodeje spotřebního zboží, zboží dlouhodobé spotřeby, přes služby, B2B, B2G a další.

Studenti získají nejen přehled o klíčových konceptech, nástrojích a postupech užívaných v oblasti obchodu a prodeje, ale osvojí si i nezbytné praktické dovednosti. Do výuky je intenzivně zapojena také řada firem z praxe (např. v předmětu Řízení prodejních týmů se aktivně podílí firma Nestlé – viz motivační video).

Absolvování specializace vytváří dobré předpoklady pro uplatnění studentů v obchodních a prodejních odděleních tuzemských i zahraničních firem. Získané znalosti vytvářejí výbornou startovací platformu jak pro úspěšnou manažerskou kariéru, tak pro vlastní podnikání. Vedlejší specializace je otevřena všem studentům VŠE.

Výstupy z učení

Absolventi budou disponovat takovými znalostmi a dovednostmi, že budou schopni:

 • vysvětlit vztah prodeje a marketingu;
 • navrhnout vhodnou komunikační kampaň na podporu prodeje;
 • vyhledávat nové obchodní příležitosti a zákazníky;
 • orientovat se v obchodních plánech, výkazech a reportech;
 • popsat zásady řízení týmů pasivního prodeje a týmů obchodních zástupců (aktivního prodeje);
 • navrhnout vhodný systém prodeje pro konkrétní relevantní trh;
 • navrhnout organizaci pasivního a aktivního prodeje pro konkrétní podmínky;
 • navrhnout vhodný motivační systém odměňování obchodních zástupců;
 • zvládat základy koučování obchodních zástupců;
 • vyjednávat a zvýšit pravděpodobnost dosažení dohody s druhou stranou;
 • důkladnější přípravy na jakékoli vyjednávání;
 • využívat komunikační a prezentační dovednosti v mezilidské komunikaci, a zvláště pak v obchodní praxi.

Sales Management Alumni

Myšlenkou komunity je propojování a sdílení kontaktů mezi studenty a absolventy 3SA s cílem využití odlišných zkušeností a know-how z oblasti obchodu a prodeje napříč odvětvími. Studenti prostřednictvím kontaktů získají zajímavý vhled do života obchodních zástupců, Key Account Managerů, Sales Managerů a dalších. Absolventi naopak získají možnost udržet si mladého ducha a inspiraci pro nové nápady prostřednictvím kontaktů se studenty, či zavzpomínat na studentská léta se svými spolužáky. Síť kontaktů komunity umožňuje osobní rozvoj a podporuje akcelerovat růst v kariéře jak čerstvým absolventům, tak zkušeným obchodníkům prostřednictvím přátelských neformálních vztahů. Aktuální informace o možnostech a zapojení naleznete v oficiální skupině na facebooku – Alumni VŠE VS Sales Management.

Předměty a počet kreditů

Ident Název předmětu ECTS Hodiny Ukončení
3MG526 Marketing & Sales 6 2/2 zkouška
3MG527 Prodej a Key Account Management 6 2/2 zkouška
3PS528 Trénink komunikačních a prezentačních dovedností pro obchodní praxi 6 0/4 zkouška
3PS529 Vyjednávání v obchodní praxi 6 0/4 zkouška
3PS530 Řízení prodejních týmů 6 2/2 zkouška

U všech předmětů se počítá s aktivními návštěvami firemních partnerů.

Doporučuje se absolvování všech předmětů v jednom semestru školního roku!