Bakalářské práce

Student si vybírá téma BP v konzultaci s vedoucím práce a po jejím dokončení jeden výtisk (stačí v kroužkované vazbe) odevzdá na sekretariát KMG v RB 433.

Práce pak musí být ke schválení předložena vedoucímu práce do konce listopadu, odsouhlasená verze vložena a v tištěné podobě odevzdána do 10. prosince 2018.

Při odevzdání tištěné verze musí student předložit i výpis z InSIS o korektním vložení elektronické verze.

Oponenta BP po jejím odevzdání určí vedoucí práce, pokud se s ním student nedomluví v předstihu na vlastním oponentovi. V takovém případě musí student k oponentskému posudku přiložit vizitku oponenta. Oponentský posudek je třeba na katedru marketingu doručit nejpozději týden před obhajobou.

Pokyny obecnějšího charakteru podrobně na stránkách Fakulty podnikohospodářské.

Termín obhajob bakalářských prací pro ZS 2018/19

Den Čas Místnost Předsedající
16.1.2019 9:00 RB 436 doc. Ing. J. Boučková, CSc.

Přihlašování v InSIS od 11.12.2018.