Bakalářské práce

Pokud bude chtít student/ka obhajovat svou bakalářskou práci na Katedře marketingu v LS 2023/2024, musí mít do konce března 2024 hotovou rešerši literatury a definovány cíle závěrečné práce (včetně výzkumných otázek či hypotéz). Odevzdat musí pracovní verzi celé práce do 17. 4. 2024.

Informace k bakalářské práci naleznete na studentském intranetu v sekci Studium Bc. – Bakalářská práce.

Studentský intranet FPH je určen pro studenty Fakulty podnikohospodářské, odkaz je tak přístupný pouze jim.

Předběžné termíny
29. 5. 2024
30. 5. 2024

Termíny jsou závislé na počtu odevzdaných bakalářských prací.
Přihlašování přes InSIS od 17. 5. 2024  od 10:00 hod. do 24. 5. 2024 do 00:00 hod, odhlašování není možné.

Studenti se na termíny zapisují sami. Sekretářky kateder nejsou k zápisům studentů na termíny, ani k jakýmkoli přesunům oprávněny.

Nadkapacitní zápisy nejsou možné.