Bakalářské práce

Student si vybírá téma BP v konzultaci s vedoucím práce a po jejím dokončení jeden výtisk (stačí v kroužkované vazbe) odevzdá na sekretariát KMG v RB 433.

Práce pak musí být ke schválení předložena vedoucímu práce do konce listopadu.

Odsouhlasená elektronická verze musí být vložena a v tištěné podobě odevzdána do středy 11. prosince 2019 na sekretariát Katedry marketingu do 15:30 hod.

Při odevzdání tištěné verze musí student předložit i výpis z InSIS o korektním vložení elektronické verze.

Oponenta BP po jejím odevzdání určí vedoucí práce, pokud se s ním student nedomluví v předstihu na vlastním oponentovi. V takovém případě musí student k oponentskému posudku přiložit vizitku oponenta. Elektronickou podobu posudku poslat vedoucímu práce ke vložení do InSIS. Originál oponentského posudku je třeba na Katedru marketingu doručit nejpozději týden před obhajobou.

Pokyny obecnějšího charakteru podrobně na stránkách Fakulty podnikohospodářské.

Termíny obhajob bakalářských prací pro ZS 2019/2020

Den Hodina Místnost
15.1. RB 436