Jak se přihlásit

Uchazeči jsou vybíráni na základě svého osobního profilu dle údajů uvedených v přihlášce. Není zde žádný test, pohovor ani příprava! Výběrového řízení se nemusíte obávat. Pokud Vás marketing opravdu zajímá, nebudete mít problém získat za přihlášku dostatečný počet bodů. Na požádání Vám poradíme a přihlášku předběžně vyhodnotíme ještě před jejím formálním odevzdáním. Každopádně čtěte pozorně další instrukce.

Pozor, statistika registrací VS a přijetí v InSISu je opticky zavádějící – počet registrujících se studentů zahrnuje libovolnou prioritu bez podané přihlášky. Přitom skutečný výběr zahrnuje jen 1. prioritu. Úspěšnost uchazečů s 1. prioritou je standardně kolem 90 %. Pokud splníte minimum bodů, dokážeme Vás přijmout i na 60. místě výběru – není to o kapacitě. Neúspěšní se zpravidla dostanou v následujícím semestru.

Přečtěte si prosím nejprve pečlivě instrukce k vyplnění a odevzdání!

Přihláška-ke-studiu-do-VS-Marketing

Vyplnění přihlášky a kritéria hodnocení uchazečů:

  1. Vyplňte přihlášku elektronicky (a uložte si ideálně jako pdf ).
  2. Vyplněnou přihlášku pak vložte do příslušné odevzdávárny v InSISu.
  3. Ujistěte se, že vložení proběhlo úspěšně (jinak se v InSISu nezobrazí).

Přihláška má pět samostatných oddílů:

Studijní průměr demonstruje dlouhodobé studijní výsledky, motivaci a přístup ke studiu. Váha tohoto oddílu je maximálně 20 %. Vyplníte hodnoty dle elektronického indexu.

Předchozí vzdělání v marketingu reprezentuje připravenost studenta pro zvládnutí pokročilých a prakticky zaměřených kurzů v rámci VS. Maximální váha tohoto oddílu je 40 %. Největší důraz je kladen na již uzavřené předměty z marketingu a jejich ECTS kredity. Zapsané a neuzavřené předměty (pokud takové při odevzdání máte) mají sice nižší váhu, ale jsou příslibem získání potřebných znalostí a demonstrují zaměření kandidáta na oblast marketingu. Bakalářská práce v oblasti marketingu je mírnou výhodou.

Praxe v marketingu (nebo příbuzné oblasti) reprezentuje praktické zaměření studenta a osobní zkušenosti s marketingem v praxi. Osobní zážitky z firemní praxe umožňují lépe pochopit probírané koncepty stejně jako vstřebat praktická doporučení a předávané zkušenosti lektorů z praxe. Maximální váha tohoto oddílu je 10 %. Vyplníte v požadované struktuře.

Osobní motivace má demonstrovat pohnutky k podání přihlášky, osobní záměry i schopnost to vše vyjádřit na omezeném prostoru. Maximální váha tohoto oddílu je 10 %. Maximálně 5 řádků, písmo 10.

Znalost angličtiny reprezentuje schopnost kandidáta pracovat aktivně v anglickém jazyce, jak psaném, tak mluveném. V kurzech se používají materiály v angličtině, prezentace týmového projektu s partnerskou firmou může být v angličtině. Maximální váha tohoto oddílu je 20 %.

Pokud jste z FPH (Management) nebo FMV, pak jste schopni standardně a bez větších obtíží získat převážnou část bodů za marketingové předměty nebo jazyky.

Pokud jste z FFU, FIS, NF nebo FPH (Arts Management), pak jste s ohledem na Vaše možnosti studia na uvedených fakultách malinko znevýhodněni. Proto od nás dostáváte automaticky při přihlášení navíc 10 „handicapových“ bodů do Vašeho skóre.

Pokud se hlásíte opakovaně, dostáváte za své odhodlání automaticky 10 bodů navíc do Vašeho skóre.

Odevzdání přihlášky & výběrové řízení:

Výběrové přijímací řízení do vedlejší specializace probíhá 2x ročně automatizovaně podle celoškolského harmonogramu, a to vždy pro nadcházející semestr. Po uzavření odevzdávárny výběrového řízení budou přihlášky vyhodnoceny a body loženy do InSISu. Pozor! Systém automaticky vybírá podle kritérií v tomto pořadí: priorita VS, body za přihlášku, studijní průměr, semestr studia. Priorita, kterou dáte VS je tedy naprosto zásadní! Pokud dáte jinou prioritu než 1, Vaše šance v automatickém výběru jsou minimální. Přesto, není vše ztraceno. Pokud splníte požadavky výběrového řízení, můžeme Vás zapsat ještě v rámci následujících kol ručních zápisů do VS. Jestliže jste rozhodnuti to v případě neúspěchu zkusit do naší VS znovu, nedávejte si kromě první priority žádnou další, jinak Vám systém přiřadí další v pořadí a budete muset žádat o anulaci. V případě neúspěchu Vám poradíme, jak navýšit svoje body v přihlášce. Za opakované přihlášení také dostáváte jako věrnostní bonus dalších 10 bodů do přihlášky.

V případě nejasností kontaktujte koordinátora VS Marketing na: marek.novinsky@vse.cz