Předměty

Katedra marketingu  nabízí na magisterském stupni studia řadu předmětů, jejichž cílem je dále profilovat studenty, kteří již mají základní znalosti a dovednosti v oblasti marketingu. Výuka je zajišťována ve spolupráci s experty z marketingové praxe a studenti obvykle řeší reálné marketingové projekty.