Státní závěrečné zkoušky a obhajoby DP

Studenti se na termíny zapisují sami.

Sekretářka katedry není k zápisům studentů na termíny, ani k jakýmkoli přesunům oprávněna.

Nadkapacitní zápisy nejsou možné.

Ident Termín Čas Místnost
MN2 11. 9. 2023 8:30 RB 436
MN2 11. 9. 2023 8:30 RB 459
MN2 11. 9. 2023 13:30 RB 459
MN2 13. 9. 2023 8:30 RB 436
PE1 13. 9. 2023 8:30 RB 436
MN2 14. 9. 2023 8:30 RB 459
MN2 14.9. 2023 13:30 RB 459

Termíny SZZ  jsou předběžné,  podle počtu přihlášených studentů dojde k úpravám.

→ Přihlašování od 1. 9. 2023 od 9:00 hod do 6. 9. 2023 do  23:00 hod, odhlašování do 1. 9. 2023  do 9:00 hod.

 

Ident Termín Čas Místnost
3ODP 14. 9. 2023 9:00 RB 434
3ODP 14. 9. 2023 8:30 RB 459

Termíny SZZ  jsou předběžné,  podle počtu přihlášených studentů dojde k úpravám.

Přihlašování od 1. 9. 2023  od 10:00 hod do 6. 9. 2023 do 23:00 hod, odhlašování do 1. 9. 2023 do 10:00 hod.

Odevzdání kvalifikačních prací proběhne elektronicky vložením do InSIS podle schváleného harmonogramu, tj. do 23. 8. 2023, 23:59 hod.

Po vložení kvalifikační práce student ihned přepošle potvrzení z e-mailu o korektním vložení práce na email katerina.reznickova@vse.cz. Potvrzení z e-mailu je nutné poslat rovněž do 23. 8. 2023, 23:59 hod.

Student po odevzdání práce identickou verzi vytiskne a svázanou (může být i kroužková vazba a oboustranný tisk) musí přinést komisi k obhajobě! Po úspěšné obhajobě bude studentovi práce vrácena.