Státní závěrečné zkoušky a obhajoby DP

Studenti se na termíny zapisují sami.

Sekretářka katedry není k zápisům studentů na termíny, ani k jakýmkoli přesunům oprávněna.

Nadkapacitní zápisy nejsou možné.

Ident Termín Čas Místnost
MN2 30. 1. 2023 8:30 RB 437
MN2 30. 1. 2023 13:30 RB 437
MN2 31. 1. 2023 8:30 RB 437
MN2 31. 1. 2023 13:30 RB 437
MN2 1. 2. 2023 8:30 RB 437
MN2 1. 2. 2023 13:30 RB 437
MN2 2. 2. 2023 8:30 RB 437
MN2 2. 2. 2023 13:30 RB 437
MN2 3. 2. 2023 8:30 RB 437

Termíny SZZ  jsou předběžné,  podle počtu přihlášených studentů dojde k úpravám.

→ Přihlašování od 16. 12. 2022 od 9:00 hod do 19. 1. 2023 do  9:00 hod, odhlašování do 16. 12. 2022  do 9:00 hod.

 

Ident Termín Čas Místnost
3ODP 26. 1. 2023 9:00 RB 437
3ODP 26. 1. 2023 14:00 RB 437
3ODP 27. 1. 2023 9:00 RB 437
3ODP 27. 1. 2023 14:00 RB 437

Termíny obhajob DP jsou předběžné, k úpravě dojde po odevzdání diplomových prací 15. 12. 2022.

Přihlašování od 16. 12. 2022  od 10:00 hod do 19. 1. 2023 do 9:00 hod, odhlašování do 19. 1. 2023 do 8:00 hod.

Odevzdání kvalifikačních prací proběhne elektronicky vložením do InSIS podle schváleného harmonogramu, tj. do 14. 12. 2022, 23:59 hod.

Po vložení kvalifikační práce student ihned přepošle potvrzení z e-mailu o korektním vložení práce na email katerina.reznickova@vse.cz. Potvrzení z e-mailu je nutné poslat rovněž do 14. 12. 2022, 23:59 hod.

Student po odevzdání práce identickou verzi vytiskne a svázanou (může být i kroužková vazba a oboustranný tisk) musí přinést k obhajobě! Po úspěšné obhajobě bude studentovi práce vrácena.