Státní závěrečné zkoušky a obhajoby DP

Termíny státnic – červen 2020

Přihlašování v InSIS od 14.5.2020 od 9:00 hod do 29.5.2020 do 9:00 hod.

Studenti se na termíny zapisují sami. Sekretářky kateder nejsou k zápisům studentů na termíny, ani k jakýmkoli přesunům oprávněny.

Nadkapacitní zápisy nejsou možné.

Vzhledem k tomu, že mezi studenty docházelo k nestandardním machinacím s přihlašováním na termíny, na základě rozhodnutí vedení fakulty se z přihlášeného termínu již nelze odhlásit.

 

Termíny obhajob DP – červen 2020

Odevzdávání DP  do středy 13. května do 15:30 hod.

Práce musí být po obsahové stránce odsouhlasena vedoucím práce nejpozději do 30.4.2020.

Přihlašování od 15.5.2020 od 9:00 hod do 29.5.2020 do 9:00 hod.

Vzhledem k tomu, že mezi studenty docházelo k nestandardním machinacím s přihlašováním na termíny, na základě rozhodnutí vedení fakulty se z přihlášeného termínu již nelze odhlásit.