Termíny SZZ

Studenti se na termíny zapisují sami.

Sekretářka katedry není k zápisům studentů na termíny, ani k jakýmkoli přesunům oprávněna.

Nadkapacitní zápisy nejsou možné.

Ident Termín Čas Místnost
MN2 22. 1. 2024 8:30 RB 437
MN2 22. 1. 2024 13:30 RB 437
MN2 23. 1. 2024 8:30 RB 437
MN2 23. 1. 2024 13:30 RB 437
PE1 29. 1. 2024 8:30 RB 437
MN2 29. 1. 2024 8:30 RB 437
MN2 29. 1. 2024 13:30 RB 437
MN2 30. 1. 2024 8:30 RB 437
MN2 30. 1. 2024 13:30 RB 437

Termíny SZZ  jsou předběžné,  podle počtu přihlášených studentů dojde k úpravám.

→ Přihlašování od 14. 12. 2023 od 9:00 hod do 18. 1. 2024 do  9:00 hod, odhlašování není možné!