Státní závěrečné zkoušky a obhajoby DP

Termíny státnic SZZ – LS 2020/2021

Ident Termín Čas
MN2 čt 27. 5. 2021 8:30 hod
MN1 čt 27. 5. 2021 13:30 hod
MN1 po 31. 5. 2021 8:30 hod
MN1 po 31. 5. 2021 13:30 hod
MN2 po 7. 6. 2021 8:30 hod
MN1 po 7. 6. 2021 13:30 hod
PE1 út 8. 6. 2021 14:00 hod
MN2 čt 10. 6. 2021 8:30 hod
MN1 čt 10. 6. 2021 13:30 hod

Přihlašování v InSIS od 13. 5. 2021 od 9:00 hod do 21. 5. 2021 do 9:00 hod.

Studenti se na termíny zapisují sami. Sekretářky kateder nejsou k zápisům studentů na termíny, ani k jakýmkoli přesunům oprávněny.

Nadkapacitní zápisy nejsou možné.

Vzhledem k tomu, že mezi studenty docházelo k nestandardním machinacím s přihlašováním na termíny, na základě rozhodnutí vedení fakulty se z přihlášeného termínu již nelze odhlásit.

 

Termíny obhajob 3ODP v LS 2020/2021

Termín Čas Způsob obhajoby
1. 6. 2021 9:00 on-line
8.6.2021 9:00 on-line
17. 6. 2021 9:00 on-line

Práce musí být po obsahové stránce odsouhlasena vedoucím práce nejpozději do 30. 4. 2021.

Přihlašování od 14. 5. 2021 od 9:00 hod do 21. 5. 2021 do 9:00 hod.

Vzhledem k tomu, že mezi studenty docházelo k nestandardním machinacím s přihlašováním na termíny, na základě rozhodnutí vedení fakulty se z přihlášeného termínu již nelze odhlásit.