Předměty

Katedra marketingu FPH VŠE nabízí na bakalářském stupni studia řadu předmětů, které mají studenty seznámit se základními pojmy, metodami a postupy v oblasti marketingu. Velký důraz je kladen na praktické aplikace teoretických poznatků. Na výuce se podílejí experti z marketingové praxe a studenti často řeší reálné marketingové projekty. Důraz je kladen také na sociálněpsychologické aspekty marketingu, které mají přispět k pochopení klíčového významu zákazníka v marketingových procesech.