Předměty

Katedra marketingu FPH VŠE nabízí na bakalářském stupni studia řadu předmětů, které mají studenty seznámit se základními pojmy, metodami a postupy v oblasti marketingu. Velký důraz je kladen na praktické aplikace teoretických poznatků. Na výuce se podílejí experti z marketingové praxe a studenti často řeší reálné marketingové projekty. Důraz je kladen také na sociálněpsychologické aspekty marketingu, které mají přispět k pochopení klíčového významu zákazníka v marketingových procesech.

Studenti oboru Podniková ekonomika a management mají dva povinné předměty v českém i anglickém jazyce: Marketing 1 a Spotřební chování. Studenti oboru Arts Management musí povinně vystudovat předmět Základy marketingu a marketing umění.

Všichni studenti VŠE si mohou vybrat z nabídky několika volitelných marketingových předmětů. Těmi jsou Marketing malých a středních podniků, Ochrana spotřebitelů,  Rozvoj obchodních a vyjednávacích dovedností a Základy marketingu na internetu.

Katedra nabízí na bakalářském stupni jako mimosemestrální kurz v anglickém jazyce Consumer Behavior.