Témata disertačních prací

Témata disertačních prací

doc Ing. Jana Boučková, CSc.

 • Vybrané efekty globalizace a její dopady na marketing v národním i internacionálním kontextu
 • Image zemí a jejich vliv na rozhodování spotřebitele (mezinárodní srovnání)
 • Marketingové strategie vybraných subjektů trhu v oblasti umění s přihlédnutím na efekt globalizace trhu s uměním
 • Fenomén konvenční a trvale udržitelné módy (s akcentem na značkovou a komunikační politiku)

doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D.

 • Role marketingu ve firmách
 • Kritéria pro hodnocení efektivnosti marketingu
 • Marketingový IT systém
 • Bariéry tržní orientace a strategie k jejich odstraňování
 • Zvyšování tržní orientace firem a dalších organizací

doc. Ing. Jan Koudelka, CSc.

 • Role subkultur v tržní segmentaci
 • Vliv referenčních skupin na spotřební chování
 • Nová kritéria segmentace spotřebních trhů
 • Význam výrobkové symboliky ve vnímání a kupním rozhodování spotřebitelů
 • The role of subcultures in market segmentation

doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D.

 • Faktory ovlivňující kupní chování spotřebitelů na internetu
 • Význam věrnostních programů jako marketingového nástroje

doc. Mgr. Radel Tahal, Ph.D.

 • Faktory ovlivňující loajalitu zákazníků v sektoru rychloobrátkového zboží
 • Využití moderních technologií v oblasti marketingového výzkumu
 • Comparison of data collection techniques in quantitative marketing research