Témata disertačních prací

Témata disertačních prací

doc Ing. Jana Boučková, CSc.

  • Vybrané efekty globalizace a její dopady na marketing v národním i internacionálním kontextu
  • Image zemí a jejich vliv na rozhodování spotřebitele (mezinárodní srovnání)
  • Marketingové strategie vybraných subjektů trhu v oblasti umění s přihlédnutím na efekt globalizace trhu s uměním

doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D.

  • Role marketingu ve firmách
  • Kritéria pro hodnocení efektivnosti marketingu
  • Marketingový IT systém
  • Bariéry tržní orientace a strategie k jejich odstraňování

doc. Ing. Jan Koudelka, CSc.

  • Marketingový význam změn ve spotřební kultuře