Marketingové dashboardy a reporty

Mnoho firem se dnes potýká s problémem roztříštěnosti marketingových dat napříč odděleními nebo pracovními skupinami. V důsledku toho chybí marketingovým manažerům klíčová data, která jsou nezbytná pro správná marketingová rozhodnutí, stejně jako k prokazování efektivity marketingových investic.

Nabízíme cenově dostupné řešení výše uvedeného problému centralizací dat a jejich přeměnou do podoby přehledného informačního zdroje. Vytvoříme vám nástroj z oblasti business intelligence ve formě sady srozumitelných byznysových dashboardů a reportů, srovnávacích tabulek a dalších vizuálů, které zcela přizpůsobíme vašim potřebám a které výrazně zefektivní vaše marketingové rozhodování.

Marketingové dashboardy a reporty jsou vhodné zejména pro středně velké až větší firmy, ve kterých se manažeři potýkají s nedostatkem podkladů pro rozhodování a kteří si uvědomují potřebu centralizace a využívání dat.

 • návrh optimálního dashboardu
 • centralizace marketingových dat jednom místě
 • efektivní marketingové rozhodování na základě dat
 • automatické aktualizace reportů a snadné vyhodnocování
 • možnost postupné implementace (modulární architektura)
 • přizpůsobení konkrétním potřebám klienta
 • cenově dostupné řešení

Nejprve zanalyzujeme prostředí vaší firmy a relevantní datové zdroje. Obvykle se jedná o data z obchodního oddělení, marketingu, oddělení financí, výroby, e-commerce aj. Výběr datových zdrojů je dán primárně tím, jaké moduly si zvolíte.

 

Nabízíme primárně následující moduly:

 1. Celkový marketingový přehled
 2. Modul zákaznické báze
 3. Modul produktů a služeb
 4. Dodavatelský modul
 5. Skladový modul
 6. Modul webových stránek a e-commerce

Po výběru modulů a napojení datových zdrojů proběhne stavba datového modelu, který v sobě již musí odrážet budoucí potřeby reportingu. Jako další nastává fáze prototypů reportů, které jsou vždy uzpůsobené konkrétním potřebám klienta. Poté následuje vytvoření finálních reportů.

Proces implementace ve schématu

 

Podle počtu vybraných modulů, náročnosti napojení dat a požadavků na reporty a vizuály trvá implementace obvykle několik týdnů, v technicky náročnějších případech 2-3 měsíce.

Ing. Mgr. Jiří Mařík, Ph.D.

Vedoucí implementačního týmu

 Ve světě dat a online marketingu se pohybuje více než 10 let. Pracoval mimo jiné pro společnost Google jako analytický konzultant. V současné době se věnuje zejména implementacím BI nástrojů a datovým analýzám. Jeho klienti jsou střední až větší firmy, často z řad e-shopů. Doktorát získal na Vysoké škole ekonomické v Praze, a to v oblasti měření marketingové výkonnosti.

 

doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D.

Garant

 Je vedoucím katedry marketingu na Fakultě podnikohospodářské VŠE, působil také jako proděkan pro spolupráci s praxí a PR. Praktické zkušenosti získal mimo jiné v agentuře Ogilvy Public Relations. Zde  pracoval  pro klienty,  jako je  Janssen-Cilag, Plzeňský Prazdroj, Henkel či Olympus. Rovněž pracoval jako externí marketingový poradce pro společnost SAP ČR. Zabývá se problematikou tržní orientace a marketingové výkonnosti.