Mimosemestrální kurzy

Katedra marketingu vypisuje v LS 2019/20 mimosemestrální bakalářský kurz v angličtině

3MG215 Consumer Behavior

Přednáší hostující profesor:

Joerg Kraigher-Krainer, University of Applied Sciences Upper Austria, Steyr

Termín:  15. – 19. června 2020

Místnost: RB 103