Virtuální veletrh vedlejších specializací Katedry marketingu

Zveme Vás na virtuální veletrh vedlejších specializací naší katedry, který se bude konat v úterý 4. května 2021.

VS Sales Management 9:45 – 10:15 hod

Vedlejší specializace poskytuje ucelený program přípravy pro klíčové manažerské pozice v oblasti prodeje a obchodu (Sales Manager, Key Account Manager, manažer zodpovědný za prodej, obchodní zástupce), a to napříč celým spektrem odvětví od prodeje spotřebního zboží, zboží dlouhodobé spotřeby, přes služby, B2B, B2G a další. Studenti získají nejen přehled o klíčových konceptech, nástrojích a postupech užívaných v oblasti obchodu a prodeje, ale osvojí si i nezbytné praktické dovednosti. Do výuky je intenzivně zapojena také řada firem z praxe.

Více informací k VS zde.

Vedlejší specializaci představí Ing. David Říha, Ph.D., MBA.

Představení VS proběhne v ZOOM zde. Meeting ID: 996 4650 3809; Passcode: 302749

VS Marketing 12:00 -12:30 hod

Vedlejší specializace poskytuje ucelený program přípravy pro klíčové manažerské pozice v marketingu (např. brand manager, product manager, marketingový manažer) ve firmách všech velikostí, a to napříč celým spektrem odvětví. Studenti získají nejen přehled o klíčových konceptech, nástrojích a postupech užívaných v marketingové praxi, ale osvojí si i nezbytné praktické dovednosti. Pozornost je věnována jak strategickým aspektům, tak ryze praktickým činnostem spojeným s identifikací, uchopením a praktickým využitím ziskových tržních příležitostí. Do výuky je intenzivně zapojena celá řada prestižních firem, jako např. Unilever, Procter & Gamble, L ́Oréal, Nestlé, ACNielsen, Median atp. Absolventi se uplatňují v marketingových odděleních tuzemských i zahraničních firem nebo také v agenturách nejrůznějšího typu. Neztratí se ani v kulturních institucích a neziskovkách. Nabyté znalosti a dovednosti vytvářejí výbornou startovací platformu jak pro úspěšnou manažerskou kariéru, tak pro vlastní podnikání.

Více informací k VS zde.

Vedlejší specializaci představí vedoucí Katedry marketingu a garant VS doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D., vyučující VS a zástupce z řad absolventů.

Představení VS proběhne v ZOOM zde.