Studenti Marketingu 2 a jejich projekty pro Kaufland Česká republika v.o.s.

Studenti předmětu 3MG413 Marketing 2 se v rámci semestrálního projektu pod vedením doc. Václava Stříteského věnovali tématu komunikace společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. s Generací Z na sociální síti Instagram.

Studenti v projektu provedli jak obsahovou analýzu příspěvků společnosti a její konkurence, tak výzkum cílové skupiny formou individuálních rozhovorů, focus groups či dotazníkových šetření.

Dva nejlepší týmy pak prezentovaly své výstupy v centrále společnosti před managementem firmy. Ten ocenil přístup studentů k tématu a řadu využitelných či inspirujících závěrů a doporučení. Děkujeme za obětavou spolupráci Petr Hoffmann, který se studentům po dobu projektu intenzivně věnoval.

Těšíme se na spolupráci s naším hlavním firemním partnerem i v dalším akademickém roce!