Finále semestrálního projektu s Plzeňským Prazdrojem v kurzu 3MG525 Strategický marketing & inovace

Zadání semestrálního projektu v kurzu 3MG525 Strategický marketing & inovace bylo i ve stávajícím semestru jednoduché, ale současně praktické a aktuální: „Jak přilákat mladé (dospělé) do pivní kategorie?“

Po týdnech společné práce prezentovaly studentské týmy v pátek 19. dubna v Plzeňském Prazdroji zástupcům managementu firmy své finální výstupy. V prezentacích rozhodně nebyla nouze o zajímavé pohledy na problém i nápady na jeho řešení. Vyhodnocení týmových výstupů a vyhlášení vítězů proběhlo ve středu 24. dubna opět v prostorách Plzeňského Prazdroje.

Z velmi vyrovnaného klání nakonec vyšel vítězně tým ve složení: Natálie Vajčnerová, Kateřina Makovičková, Cecílie Krasulová, Zuzana Laštovková a Simona Hejlová. Jejich řešení se opíralo o revitalizaci řady Birell Active. Vítězkám gratulujeme! Kromě vlastního vítězství v soutěži týmů si odnesly i hlavní cenu – VIP balíček na letošní podzimní Pilsner Fest.

Cena pro vítěze sice podpořila soutěživost mezi týmy, ale nebyla tím hlavním, o co šlo. Záměrem projektu byl rozvoj praktických dovednosti a zkušenosti účastníků na autentickém projektu z praxe. A taky aby si projekt i práci v týmu opravdu užili.

Děkujeme za spolupráci a podporu našemu firemnímu partnerovi společnosti Plzeňský Prazdroj, jmenovitě pak Dominice Drvoštěpové, Jakubovi Markovi a Radce Tiché, bez nichž by semestrální projekt nevznikl.

 

Finále semestrálního projektu s Plzeňským Prazdrojem v kurzu 3MG525 Strategický marketing & inovace