O vedlejší specializaci Marketing

Vedlejší specializace poskytuje ucelený program přípravy pro klíčové manažerské pozice v marketingu (brand manager, product manager, marketingový manažer), a to napříč celým spektrem odvětví od spotřebního zboží přes služby, B2B, farmacii a další.

Studenti získají nejen přehled o klíčových konceptech, nástrojích a postupech užívaných v marketingové praxi, ale osvojí si i nezbytné praktické dovednosti. Pozornost je věnována jak strategickým aspektům, tak ryze praktickým činnostem spojených s identifikací, uchopením a praktickým využitím ziskových tržních příležitostí. Do výuky je intenzivně zapojena celá řada prestižních firem, jako např. Unilever, Procter & Gamble, L´Oréal, Ogilvy, ZenithOptimedia, Millward Brown, ACNielsen, Median, atp.

Absolvování specializace vytváří dobré předpoklady pro uplatnění studentů v marketingových odděleních tuzemských i zahraničních firem. Získané znalosti vytvářejí výbornou startovací platformu jak pro úspěšnou manažerskou kariéru, tak pro vlastní podnikání. Vedlejší specializace je otevřena všem studentům VŠE. Upřednostňováni jsou zájemci s výborným prospěchem, výbornou znalostí angličtiny a silným zájmem o marketing.

Výstupy z učení

Absolventi budou disponovat takovými znalostmi a dovednostmi, že budou schopni:

  • vysvětlit, jakým způsobem maximalizovat synergický efekt z brandingu v dlouhém obdob
  • vysvětlit marketingový smysl procesu segmentace trhu a jeho fáze jako součást cíleného marketingu;
  • navrhovat vhodné nástroje pro zajištění obchodního růstu značky;
  • navrhovat a realizovat výzkumný projekt a na jeho základě formulovat doporučení pro management;
  • odkrývat tržní segmenty a rozvíjet jejich profily;
  • vytvářet brief pro výzkumné a komunikační agentury;
  • připravit marketingový a komunikační plán;
  • formulovat marketingové strategie s ohledem na zákazníka i konkurenci;
  • sestavit plán uvedení nového produktu od identifikace tržní příležitosti po jeho implementaci.

Aktuální okruhy ke státním zkouškám lze najít v InSIS – Sylabus předmětu 3MK – Státní zkouška z vedlejší specializace.

Předměty VS Marketing

Předměty a počet kreditů:

Ident Název předmětu
ECTS Hodiny Ukončení
3MG521 Product/brand marketing 6 2/2 zkouška
3MG522 Marketingový výzkum 6 2/2 zkouška
3MG523 Segmentace trhu 6 2/2 zkouška
3MG524 Komunikační plánování 6 2/2 zkouška
3MG525 Strategický marketing a inovace 6 2/2 zkouška