Nová publikace KMG – Spotřebitelé a marketing

Novou publikaci Spotřebitelé a marketing napsal doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. s využitím rozsáhlého projektu kontinuálního výzkumu společnosti Median. Publikace je nejnovější učebnicí jak pro předmět Spotřební chování, tak i předmět Segmentace trhu. Ocení ji však všichni zájemci o marketingovou problematiku. Vydalo ji Nakladatelství C.H.Beck v roce 2018 jako první vydání.