Mimosemestrální kurz v angličtině

Katedra marketingu vypisuje v ZS 2018/19 bakalářský mimosemestrální kurz v angličtině.

3MG 215 Consumer Behavior

Přednáší hostující profesor:

Rickard Enstroem, PhD., C.Mgr., MacEwan University, Canada

Termín:  5. – 9. listopadu 2018  (9:00- 16:00, přesnější časový rozvrh na začátku kurzu)