Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
VS Marketing

Vedlejší specializace poskytuje ucelený program přípravy pro klíčové manažerské pozice v marketingu (brand manager, product manager, marketingový manažer), a to napříč celým spektrem odvětví od spotřebního zboží přes služby, B2B, farmacii a další.

Studenti získají nejen přehled o klíčových konceptech, nástrojích a postupech užívaných v marketingové praxi, ale osvojí si i nezbytné praktické dovednosti. Pozornost je věnována jak strategickým aspektům, tak ryze praktickým činnostem spojených s identifikací, uchopením a praktickým využitím ziskových tržních příležitostí. Do výuky je intenzivně zapojena celá řada prestižních firem, jako např. Unilever, Procter & Gamble, L´Oréal, Ogilvy, ZenithOptimedia, Millward Brown, ACNielsen, Median atp.

Absolvování specializace vytváří dobré předpoklady pro uplatnění studentů v marketingových odděleních tuzemských i zahraničních firem. Získané znalosti vytvářejí výbornou startovací platformu jak pro úspěšnou manažerskou kariéru, tak pro vlastní podnikání. Vedlejší specializace je otevřena všem studentům VŠE. Upřednostňováni jsou zájemci s výborným prospěchem, výbornou znalostí angličtiny a silným zájmem o marketing.

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky ohledně vedlejší specializace naleznete zde.

Výstupy z učení

Absolventi budou disponovat takovými znalostmi a dovednostmi, že budou schopni:

  •  vysvětlit, jakým způsobem maximalizovat synergický efekt z brandingu v dlouhém období;
  • vysvětlit marketingový smysl procesu segmentace trhu a jeho fáze jako součást cíleného marketingu;
  • navrhovat vhodné nástroje pro zajištění obchodního růstu značky;
  • navrhovat a realizovat výzkumný projekt a na jeho základě formulovat doporučení pro management;
  • odkrývat tržní segmenty a rozvíjet jejich profily;
  • vytvářet brief pro výzkumné a komunikační agentury;
  • připravit marketingový a komunikační plán;
  • formulovat marketingové strategie s ohledem na zákazníka i konkurenci;
  • sestavit plán uvedení nového produktu od identifikace tržní příležitosti po jeho implementaci.

 

Aktuální okruhy ke státním zkouškám lze najít v InSIS - Sylabus předmětu 3MK - Státní zkouška z vedlejší specializace.