Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
VS Sales Management

Vedlejší specializace Sales Management (Brožura VS 3SA) poskytuje ucelený program přípravy pro klíčové manažerské pozice v oblasti prodeje a obchodu (Sales Manager, Key Account Manager, manažer zodpovědný za prodej, obchodní zástupce), a to napříč celým spektrem odvětví od prodeje spotřebního zboží, zboží dlouhodobé spotřeby, přes služby, B2B, B2G a další.

Studenti získají nejen přehled o klíčových konceptech, nástrojích a postupech užívaných v oblasti obchodu a prodeje, ale osvojí si i nezbytné praktické dovednosti. Do výuky je intenzivně zapojena také řada firem z praxe.

Absolvování specializace vytváří dobré předpoklady pro uplatnění studentů v obchodních a prodejních odděleních tuzemských i zahraničních firem. Získané znalosti vytvářejí výbornou startovací platformu jak pro úspěšnou manažerskou kariéru, tak pro vlastní podnikání. Vedlejší specializace je otevřena všem studentům VŠE.

Výstupy z učení

Absolventi budou disponovat takovými znalostmi a dovednostmi, že budou schopni:

 • vysvětlit vztah prodeje a marketingu;
 • navrhnout vhodnou komunikační kampaň na podporu prodeje;
 • vyhledávat nové obchodní příležitosti a zákazníky;
 • orientovat se v obchodních plánech, výkazech a reportech;
 • popsat zásady řízení týmů pasivního prodeje a týmů obchodních zástupců (aktivního prodeje);
 • navrhnout vhodný systém prodeje pro konkrétní relevantní trh;
 • navrhnout organizaci pasivního a aktivního prodeje pro konkrétní podmínky;
 • navrhnout vhodný motivační systém odměňování obchodních zástupců;
 • zvládat základy koučování obchodních zástupců;
 • vyjednávat a zvýšit pravděpodobnost dosažení dohody s druhou stranou;
 • důkladnější přípravy na jakékoli vyjednávání;
 • využívat komunikační a prezentační dovednosti v mezilidské komunikaci, a zvláště pak v obchodní praxi.

 

Sales Management Alumni

Myšlenkou komunity je propojování a sdílení kontaktů mezi studenty a absolventy 3SA s cílem využití odlišných zkušeností a know-how z oblasti obchodu a prodeje napříč odvětvími. Studenti prostřednictvím kontaktů získají zajímavý vhled do života obchodních zástupců, Key Account Managerů, Sales Managerů a dalších. Absolventi naopak získají možnost udržet si mladého ducha a inspiraci pro nové nápady prostřednictvím kontaktů se studenty, či zavzpomínat na studentská léta se svými spolužáky. Síť kontaktů komunity umožňuje osobní rozvoj a podporuje akcelerovat růst v kariéře jak čerstvým absolventům, tak zkušeným obchodníkům prostřednictvím přátelských neformálních vztahů. Aktuální informace o možnostech a zapojení naleznete v oficiální skupině na facebooku - Alumni VŠE VS Sales Management.