Výzkumné zaměření

Hlavní výzkumné směry katedry jsou orientovány na problematiku:

  • tržní orientace firem
  • marketingu kulturních institucí
  • loajality zákazníků a věrnostních programů
  • digitálního marketing
  • udržitelnost ve spotřebě a sociální marketing
  • marketingový význam diferencí mezi spotřebiteli