Vybrané vědecké články

KARLÍČEK, Miroslav, CHYTKOVÁ, Zuzana, TYLL, Ladislav, MOHELSKÁ, Hana. Barriers of marketing effectiveness and efficiency within companies: a qualitative study. E+M. Ekonomie a Management [online], 2014, roč. 17, č. 4, s. 111–124. ISSN 1212-3609. URL: http://www.ekonomie-management.cz/download/1420548581_1340/09_BARRIERS+OF+MARKETING+EFFECTIVENESS.pdf. ISSN (Online) 2336-5604.

KARLÍČEK, Miroslav, CHYTKOVÁ, Zuzana, HOŘEJŠÍ, Nikola, MOHELSKÁ, Hana, FISCHER, Jakub. The Role of Marketing in Multinational Subsidiaries: Standardization versus Localization. E+M. Ekonomie a Management, 2013, roč. XVI, č. 1, s. 138–148. ISSN 1212-3609.

ASKEGAARD, Soren, ORDABAYEVA, Nailya, CHANDON, Pierre, CHEUNG, Tracy, CHYTKOVÁ, Zuzana, CORNIL, Yann, CORUS, Canan, EDELL, Julie A., MATHRAS, Daniele, JUNGHANS, Astrid Franziska, KRISTENSEN, Dorthe Brogaard, MIKKONEN, Ilona, MILLER, Elizabeth G., SAYARH, Nada, WERLE, Carolina. Moralities in food and health research. Journal of Marketing Management [online], 2014, roč. 30, č. 17–18, s. 1800–1832. ISSN 0267-257X. URL: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0267257X.2014.959034#.VMi5-GR4rLc.

CHYTKOVÁ, Zuzana. Consumer acculturation, gender and food: Romanian women in Italy between tradition and modernity. Consumption Markets & Culture [online], 2011, roč. 14, č. 3, s. 267–291. ISSN 1025-3866. URL: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10253866.2011.574827.

CHYTKOVÁ, Zuzana, KARLÍČEK, Miroslav, HRKAL, Marek. Sociálněmarketingové programy na podporu zdravého životního stylu: možné teoretické přístupy. Hygiena, 2011, roč. 56, č. 4, s. 127–131. ISSN 1802-6281.

MACHEK, Ondřej, MACHEK, Martin. Factors of Business Growth: A Decomposition of Sales Growth into Multiple Factors. WSEAS Transactions on Business and Economics [online], 2014, roč. 11, č. 35, s. 380–385. ISSN 1109-9526. URL: http://www.wseas.org/multimedia/journals/economics/2014/a325707-224.pdf.

STŘÍTESKÝ, Václav, HANZLÍK, Jan, KARLÍČEK, Miroslav. Čeští návštěvníci kin z pohledu filmového marketingu. Iluminace, 2013, roč. 25, č. 2, s. 33–51. ISSN 0862-397X.

DOSTÁL, Petr, ČERNÁ, Jitka, aj. Marketingové řízení památkových objektů. 1. vyd. Praha : Ekopress, s.r.o, 2014. 195 s. ISBN 978-80-87865-14-9.

KARLÍČEK, Miroslav, NOVINSKÝ, Marek, TAHAL, Radek. Role marketingu ve firmách. 1. vyd. Zlín : Radim Bačuvčík – VeRBuM, 2014. 106 s. ISBN 978-80-87500-56-9.

PETZ, Gerald, KARPOWICZ, Michał, FÜRSCHUß, Harald, AUINGER, Andreas, STŘÍTESKÝ, Václav, HOLZINGER, Andreas. Computational approaches for mining user’s opinions on the Web 2.0. Information Processing & Management [online]. 2014, roč. 50, č. 6, s. 899–908. ISSN 0306-4573. DOI: 10.1016/j.ipm.2014.07.005.

 CHYTKOVÁ, Zuzana, ČERNÁ, Jitka, KARLÍČEK, Miroslav. Marketing and the Symbolic Value of a Performing Arts Institution: The Case Study of the Czech National Theatre. Periodica Polytechnica Social and Management Sciences [online]. 2016, roč. 24, č. 1, s. 25–33. ISSN 1416-3837. DOI: 10.3311/PPso.7945.

 MACHEK, Ondřej, HNILICA, Jiří, KOLOUCHOVÁ, Daniela, MACHEK, Martin. Are Couple-Run Companies More Profitable than Professionally Managed Firms? International Advances in Economic Research [online]. 2015, roč. 21, č. 3, s. 351–353. ISSN 1083-0898. DOI: 10.1007/s11294-015-9528-x.

 MACHEK, Ondřej, MACHEK, Martin. Factors of Business Growth: A Decomposition of Sales Growth into Multiple Factors. WSEAS Transactions on Business and Economics [online]. 2014, roč. 11, č. 35, s. 380–385. ISSN 1109-9526.