Celebrity monitor

Cílem trackové studie Celebrity monitor je s půlroční periodicitou monitorovat popularitu osobností českého kulturního, společenského a sportovního života.

Výzkum je realizován na reprezentativním vzorku české populace. V rámci výzkumu je zjišťována spontánní výbavnost českých osobností, zmíněné pořadí (tzn. které celebrity jsou spontánně zmiňovány na prvních a dalších místech), okoukanost (tzn. zda lidé chtějí osobnost vídat častěji, stejně často nebo méně často než doposud), dále zda si lidé umí osobnost představit jako tvář nějaké kampaně (a v jaké produktové oblasti).

V neposlední řadě je pomocí etablované metodiky zjišťováno, jaké povahové vlastnosti lidé dané osobnosti přisuzují. Výzkum je realizován ve dvou paralelních liniích.

Jedna varianta je zaměřena na české osobnosti obecně, druhá varianta se specializuje výhradně na české sportovce.

V poslední vlně výzkumu respondenti zmínili a ohodnotili více než pět set českých celebrit celkem a ve variantě zaměřené na sportovce sedmdesát osobností.

Zájemcům o tuto studii nabízíme jak průřezovou prezentaci hlavních zjištění, tak i kompletní datové podklady z každé vlny výzkumu.

 

Ukázka z výzkumu:

 

Kontaktní osoba

doc. Mgr. Radek Tahal, Ph.D.

radek.tahal@vse.cz