Projekt Celebrity Monitor

Katedra realizuje každoročně řadu smluvních výzkumů pro firemní i nefiremní klienty. Ve spolupráci s Centrem marketingového výzkumu a tržní analýz realizujeme marketingové výzkumy kvantitativní i kvalitativní povahy.

Katedra také realizuje projekt Celebrity monitor. Autorem a vedoucím tohoto výzkumného projektu je doc. Mgr. Radek Tahal, Ph.D. (e-mail: radek.tahal[at]vse.cz). Cílem této trackové studie (jejíž první vlna proběhla v roce 2013) je s půlroční periodicitou monitorovat popularitu osobností českého kulturního, společenského a sportovního života. Výzkum je realizován na reprezentativním vzorku české populace. V rámci výzkumu je zjišťována mimo jiné spontánní výbavnost českých osobností, jejich popularita či uplatitelnost v reklamě. V neposlední řadě je pomocí etablované metodiky zjišťováno, jaké povahové vlastnosti lidé jednotlivým osobnostem přisuzují. K dispozici je za každou vlnu výzkumu souhrnná výzkumná zpráva i detailní datové výstupy.

Ukázka výzkumné zprávy je zde: Celebrity monitor