Smluvní výzkum

Katedra realizuje každoročně řadu smluvních výzkumů pro firemní i nefiremní klienty, Ve spolupráci s Centrem marketingového výzkumu a tržní analýz realizujeme marketingové výzkumy kvantitativní i kvalitativní povahy. Mezi naše klienty patří společnosti, jako je AXA či Seznam.cz, stejně jako řada malých a středních českých firem a dalších institucí.

Katedra také realizuje projekt Celebrity monitor. Cílem této trackové studie je půlroční periodicitou monitorovat popularitu osobností českého kulturního, společenského a sportovního života. Výzkum je realizován na reprezentativním vzorku české populace. V rámci výzkumu je zjišťována mimo jiné spontánní výbavnost českých osobností, zmíněné pořadí či uplatitelnost českých osobností v reklamě. V neposlední řadě je pomocí etablované mechaniky zjišťováno, jaké povahové vlastnosti lidé dané osobnosti přisuzují. Výzkum je realizován ve dvou paralelních liniích. Jedna varianta je zaměřena na české osobnosti obecně, druhá varianta se specializuje výhradně na české sportovce.