Odborná praxe ve firmě Seznam.cz

Seznam.cz nabízí možnost absolvování tříměsíční odborné praxe v oddělení PPC reklamy Sklik.

Absolvování praxe je uznatelné v rámci předmětu 33F501 Odborná praxe ve firmě (6 kreditů).

Podrobněji viz zde.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague