Odborná praxe ve firmě Seznam.cz

Od 1. 10. 2017 nabízí Seznam.cz tříměsíční praxi v oddělení PPC reklamy Sklik.

Praxe je uznatelná v rámci předmětu 33F501 Odborná praxe ve firmě za 6 kreditů.

Podrobněji viz zde.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague