Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Diplomové práce

Celofakultně určený termín pro odevzdání tištěné verze diplomové práce v LS 2017/18: 16. květen 2018.

K tomu, aby byla práce do určeného termínu nejpozději do 15:00 hod. odevzdána na sekretariát katedry v RB 433 je nutné, aby ji měl student schválenou svým vedoucím práce do konce dubna!

Po schválení vedoucím práce vloží DP do InSIS. Pokud práci vloží neschválenou, může ji vedoucí práce vyjmout a student ji nemůže obhajovat.

Pokud práci řádně odevzdá, nelze ji již vyjmout z InSIS a dělat dodatečné úpravy.

Při odevzdávání  přinese student na sekretariát:

  • 1 výtisk tištěné práce (v pevné vazbě)
  • k práci musí být přiložen výpis z ISIS o korektním vložení elektronické verze práce. Po vložení tedy student vytiskne z Portálu studenta výpis, ve kterém se zobrazí název práce, vedoucí, oponent (pokud už byl určen) i označení, že práce byla korektně vložena. Bez tohoto potvrzení práce nebude přijata k odevzdání!

V případě, že si student zvolí externího oponenta, je nutné tištěný originál posudku s vizitkou oponenta doručit na sekretariát katedry nejpozději 3 dny před termínem obhajoby (elektronickou verzi poslat vedoucímu práce).

Pokyny obecného charakteru včetně formulářů posudků podrobněji na stránkách Fakulty podnikohospodářské.