4. ročník mezinárodní konference Aktuální výzvy marketingu a jejich uplatnění v praxi

4. ročník mezinárodní konference

„Aktuální výzvy marketingu a jejich uplatnění v praxi“

se konal na Vysoké škole ekonomické v Praze ve čtvrtek 3. dubna 2014. Konferenci spoluorganizovala katedra marketingu FPH VŠE v Praze, katedra marketingu Obchodné fakulty Ekonomické univerzity v Bratislavě a katedra marketingové komunikace a public relations Fakulty sociálních věd UK v Praze.

Ročník 2014 byl věnován následujícím tématům:

  1. Role marketingu ve firmách
  2. Marketing inovací
  3. Strategický management značky
  4. Management reputace a důvěry
  5. Aktuální trendy v marketingu cestovního ruchu
  6. Aktuální trendy v politickém marketingu a marketingu umění
  7. Trendy v online marketingu
  8. Relationship marketing a spokojenost zákazníka
Fakulta podnikohospodárskáObchodní fakulta Ekonomické univerzity v BratislaveFakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze