Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Termíny obhajob

Termín obhajob bakalářských prací pro LS 2017/18

23.5.2018 8:30 RB329 doc. Boučková  Ing. Vávra
30.5.2018 9:00 RB 436 doc. Boučková  Ing. Zamazalová
13:00 RB 436 doc. Boučková  Ing. Zamazalová

Do konce dubna musí být práce schválena vedoucím práce.

Odevzdání tištěné verze na sekretariátě Katedry marketingu v RB 433 do 14. května 2018.

Přihlašování v InSIS od 16.5.2018 od 9:00.