Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vyučované předměty

Katedra marketingu FPH VŠE nabízí na bakalářském stupni studia řadu předmětů, které mají studenty seznámit se základními pojmy, metodami a postupy v oblasti marketingu. Velký důraz je kladen na praktické aplikace teoretických poznatků. Na výuce se podílejí experti z marketingové praxe a studenti často řeší reálné marketingové projekty. Důraz je kladen také na sociálněpsychologické aspekty marketingu, které mají přispět k pochopení klíčového významu zákazníka v marketingových procesech.

Studenti oboru Podniková ekonomika a management mají dva povinné předměty: Marketing 1 a Spotřební chování. Studenti oboru Arts Management musí povinně vystudovat předmět Základy marketingu a marketing umění. Studenti FIS mají v bakalářském programu předmět Základy marketingu pro informatiky a statistiky.

Ostatní studenti získají základní marketingové znalosti v rámci povinného předmětu Marketing a podniková politika.

Všichni studenti VŠE si mohou vybrat z nabídky několika volitelných marketingových předmětů. Těmi jsou Marketingová komunikace, Marketing malých a středních podniků, Ochrana spotřebitelů , Rozvoj obchodních a vyjednávacích dovedností a Základy marketingu na internetu.

Katedra nabízí na bakalářském stupni kurz Spotřební chování i v anglickém jazyce, a to jako mimosemestrální kurz Consumer Behavior.