Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

18.4.2018 - Rektorský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vyučované předměty

Katedra marketingu  nabízí na magisterském stupni studia řadu předmětů, jejichž cílem je dále profilovat studenty, kteří již mají základní znalosti a dovednosti v oblasti marketingu. Výuka je zajišťována ve spolupráci s experty z marketingové praxe a studenti obvykle řeší reálné marketingové projekty.

Studenti oboru Podniková ekonomika a management musí absolvovat povinný pokročilý předmět Marketing 2. Tento předmět je volitelně dostupný i pro ostatní studenty VŠE, kteří se o problematiku marketingu zajímají.

Studenti oboru Arts management musí vystudovat povinný kurz Marketing kultury.

Všichni studenti VŠE si pak mohou zvolit z nabídky volitelných specializovaných marketingových předmětů. Těmi jsou  Marketing na internetu, Strategický marketing v simulacích (v angličtině), Shopper marketing (v angličtině) a B2B Marketing (v angličtině).

Vybraní studenti mohou studovat  vedlejší specializaci Marketing. Tato specializace poskytuje ucelený program přípravy pro klíčové manažerské pozice v marketingu (brand manager, product manager, marketingový manažer). V případě volných kapacit jsou předměty vedlejší specializace otevřeny i ostatním studentům VŠE.

Předměty vedlejší specializace jsou Product/brand marketing, Marketingový výzkum, Segmentace trhu, Komunikační plánování a Strategický marketing a inovace.

Katedra zajišťuje i výuku dvou předmětů vedlejší specializace Sales Management, a to Marketing & Sales a Prodej a Key Account Management.