Termíny

1.6.2017 - 21.8.2017 - Přihlašování do VS 3MK na ZS 2017/18

1.7.2017 - 31.8.2017 - Hlavní prázdniny

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Diplomové práce

Termín odevzdání DP v LS 2016/17 byl celofakultně určen do 17. 5. 2017, do té doby musí student na sekretariát katedry přinést:

  • 1 výtisk tištěné práce (v pevné vazbě)
  • k práci musí být přiložen výpis z ISIS o korektním vložení elektronické verze práce. Po vložení tedy student vytiskne z Portálu studenta výpis, ve kterém se zobrazí název práce, vedoucí, oponent i označení, že práce byla korektně vložena. Bez tohoto potvrzení práce nebude přijata k odevzdání!

K tomu, aby byla práce do uvedených termínů nejpozději do 15:00 hod. odevzdána na sekretariát katedry v RB 433, je nutné, aby ji měl student schválenou ke vložení do InSIS svým vedoucím práce do konce dubna!

Pokud práci vloží neschválenou, může ji vedoucí práce vyjmout a student ji nemůže obhajovat.

Pokud práci řádně odevzdá, nelze ji již vyjmout z InSIS.

V případě, že si student zvolí externího oponenta, je nutné tištěný originál posudku s vizitkou oponenta doručit na sekretariát katedry nejpozději 3 dny před termínem obhajoby (elektronickou verzi poslat vedoucímu práce).

Termíny obhajob pro LS:

6.6.2017 13:00 RB 459 doc. Ing. J. Koudelka, Ing. Vrbová
7.6.2017 13:00 RB 452 doc. Ing. J.Boučková, Ing. Krause
7.6.2017 14:00 RB 329 doc. Stříteský, Ing. Mullerová
12.6.2017 14:00 RB 359 doc. Stříteský, Ing. P. Mikan
13.6.2017 13:00 RB 111 doc. Ing. J. Koudelka, Ing. Habemanová
14.6.2017 13:00 RB 111 doc. Ing. J.Boučková, Ing. Krause

 

Přihlašování v InSIS od 19. 5. 2017 od 9:00 hod.

Pokyny obecného charakteru včetně formulářů posudků podrobněji na stránkách Fakulty podnikohospodářské.

Přihlašování na dosud nevypsané termíny zářijových obhajob (v období 6.9. - 14.9. 2017) bude od 1.9.2017 od 13:00 hod.

Termín odevzdání k těmto obhajobám je do 29.8.2017 na sekretariát, do 30.6. 2017 vedoucímu práce.