Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

1.12.2017 08:00 - 8.1.2018 23:59 - Výběrové řízení VS Marketing na LS 2017/2018

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Diplomové práce

Celofakultně určený termín pro odevzdání tištěné verze diplomové práce v ZS 2017/18: 13. prosinec 2017.

K tomu, aby byla práce do určeného termínu nejpozději do 15:00 hod. odevzdána na sekretariát katedry v RB 433, je nutné, aby ji měl student schválenou svým vedoucím práce do konce listopadu!

Po schválení vedoucím práce vloží DP do InSIS. Pokud práci vloží neschválenou, může ji vedoucí práce vyjmout a student ji nemůže obhajovat.

Pokud práci řádně odevzdá, nelze ji již vyjmout z InSIS a dělat dodatečné úpravy.

Při odevzdávání  přinese student na sekretariát:

  • 1 výtisk tištěné práce (v pevné vazbě)
  • k práci musí být přiložen výpis z ISIS o korektním vložení elektronické verze práce. Po vložení tedy student vytiskne z Portálu studenta výpis, ve kterém se zobrazí název práce, vedoucí, oponent (pokud už byl určen) i označení, že práce byla korektně vložena. Bez tohoto potvrzení práce nebude přijata k odevzdání!

V případě, že si student zvolí externího oponenta, je nutné tištěný originál posudku s vizitkou oponenta doručit na sekretariát katedry nejpozději 3 dny před termínem obhajoby (elektronickou verzi poslat vedoucímu práce).

Pokyny obecného charakteru včetně formulářů posudků podrobněji na stránkách Fakulty podnikohospodářské.

 

Termín odevzdání DP v LS 2017/18 do 16. 5. 2018 (vedoucímu práce do konce dubne 2018).