Termíny

1.6.2017 - 21.8.2017 - Přihlašování do VS 3MK na ZS 2017/18

1.7.2017 - 31.8.2017 - Hlavní prázdniny

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Témata disertačních prací

Související stránky

doc Ing. Jana Boučková, CSc.

  • Vybrané efekty globalizace a její dopady na marketing v národním i internacionálním kontextu
  • Image zemí a jejich vliv na rozhodování spotřebitele (mezinárodní srovnání)
  • Marketingové strategie vybraných subjektů trhu v oblasti umění s přihlédnutím na efekt globalizace trhu s uměním

doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D.

  • Role marketingu ve firmách
  • Kritéria pro hodnocení efektivnosti marketingu
  • Marketingový IT systém
  • Bariéry tržní orientace a strategie k jejich odstraňování

doc. Ing. Jan Koudelka, CSc.

  • Marketingový význam změn ve spotřební kultuře