Termíny

13.2.2017 - 12.5.2017 - Výuka v letním semestru 2016/2017

15.5.2017 - 23.6.2017 - Zkouškové období

1.7.2017 - 31.8.2017 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Termíny obhajob

Termín odevzdání BP v LS 2016/17 byl celofakultně určen do 15. 5. 2017, do té doby musí student na sekretariát katedry přinést:

  • 1 výtisk tištěné práce (může být i v kroužkové vazbě)
  • k práci musí být přiložen výpis z ISIS o korektním vložení elektronické verze práce. Po vložení tedy student vytiskne z Portálu studenta výpis, ve kterém se zobrazí název práce, vedoucí, oponent i označení, že práce byla korektně vložena. Bez tohoto potvrzení práce nebude přijata k odevzdání!

K tomu, aby byla práce do uvedených termínů nejpozději do 15:00 hod. odevzdána na sekretariát katedry v RB 433, je nutné, aby ji měl student schválenou ke vložení do InSIS svým vedoucím práce do konce dubna!

Pokud práci vloží neschválenou, může ji vedoucí práce vyjmout a student ji nemůže obhajovat.

Pokud práci řádně odevzdá, nelze ji již vyjmout z InSIS.

V případě, že si student zvolí externího oponenta, je nutné tištěný originál posudku s vizitkou oponenta doručit na sekretariát katedry nejpozději 3 dny před termínem obhajoby (elektronickou verzi poslat vedoucímu práce).

Termíny obhajob pro LS:

6.6.2017 RB 434
6.6.2017 RB 452
 13.6.2017  RB 434
21.6.2017 RB 452

Termíny jsou předběžné, jejich časové upřesnění, kapacita a možnost přihlašování v InSIS bude až po odevzdání bakalářských prací 16.5.2017.