Termíny

1.6.2017 - 21.8.2017 - Přihlašování do VS 3MK na ZS 2017/18

1.7.2017 - 31.8.2017 - Hlavní prázdniny

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Termíny obhajob

Termín odevzdání BP v LS 2016/17 byl celofakultně určen do 15. 5. 2017, do té doby musí student na sekretariát katedry přinést:

  • 1 výtisk tištěné práce (může být i v kroužkové vazbě)
  • k práci musí být přiložen výpis z ISIS o korektním vložení elektronické verze práce. Po vložení tedy student vytiskne z Portálu studenta výpis, ve kterém se zobrazí název práce, vedoucí, oponent i označení, že práce byla korektně vložena. Bez tohoto potvrzení práce nebude přijata k odevzdání!

K tomu, aby byla práce do uvedených termínů nejpozději do 15:00 hod. odevzdána na sekretariát katedry v RB 433, je nutné, aby ji měl student schválenou ke vložení do InSIS svým vedoucím práce do konce dubna!

Pokud práci vloží neschválenou, může ji vedoucí práce vyjmout a student ji nemůže obhajovat.

Pokud práci řádně odevzdá, nelze ji již vyjmout z InSIS.

V případě, že si student zvolí externího oponenta, je nutné tištěný originál posudku s vizitkou oponenta doručit na sekretariát katedry nejpozději 3 dny před termínem obhajoby (elektronickou verzi poslat vedoucímu práce).

Termíny obhajob pro LS:

1.6.2017 RB 459 10:00 doc. Ing. J. Boučková, Ing. O. Pešek
6.6.2017 RB 434 10:00 doc. Ing. M. Karlíček, Ing. M.Procházková
6.6.2017 RB 452 9:00 + 13:00 doc. Ing. J. Boučková, Ing. M. Zamazalová
 13.6.2017  RB 434 10:00  doc. Ing. M. Karlíček, Ing. O. Horová
19.6.2017 RB 434 10:00  doc. Ing. M. Karlíček, Ing. M. Zamazalová
21.6.2017 RB 452 9:00  doc. Ing. J. Boučková, Ing. O. Vávra