Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

17.11.2017 - Státní svátek

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Bakalářské práce

Student si vybírá téma BP v konzultaci s vedoucím práce a po jejím dokončení jeden výtisk (stačí v kroužkované vazbe) odevzdá na sekretariát KMG v RB 433.

Práce pak musí být ke schválení předložena vedoucímu práce do konce listopadu, termín obhajoby bude 10. ledna 2018 od 9:00 v RB 436.

Při odevzdání tištěné verze musí student předložit i výpis z InSIS o korektním vložení elektronické verze. Poslední den pro odevzdání tištěné verze je 11. prosince 2017.

Oponenta BP po jejím odevzdání určí vedoucí práce, pokud se s ním student nedomluví v předstihu na vlastním oponentovi. V takovém případě musí student k oponentskému posudku přiložit vizitku oponenta. Oponentský posudek je třeba na katedru marketingu doručit nejpozději týden před obhajobou.

Pokyny obecnějšího charakteru podrobně na stránkách Fakulty podnikohospodářské.

 

Odevzdávání BP k obhajobě v LS 2017/18 do 14. 5. 2018 (vedoucímu práce do konce dubna 2018).